Vi har siden 2011 tilbudt rapporteringsløsninger på nett for rapportering av fiske i vassdrag,
og i 2014 kom også en rapporteringsløsning for merket sjøørret kommt på lufta i forbindelse
med et luseovervåkningsprosjekt i regi av NINA (Norsk institutt for naturforskning)

Det rapporteres årlig merkede og fangede fisk i våre løsninger og både publikum, fiskere
og rettighetshavere har stort utbytte av løsningene.

Eksempler på leverte fiskeportaler:
Oselva
NINA merkeprosjekt

Vi har siden 2008 tilbudt rapporteringsløsninger for hjortejakt på nett for kommuner og storvald.

Det rapporteres årlig hundrevis av felte hjort i våre løsninger og både publikum, jegere
og rettighetshavere for jakt har stort utbytte av løsningene.

Eksempler på leverte jaktportaler:
Haram kommune
Norddal kommune

Har du et behov for rapportering av vilt, fisk eller lignende så ta kontakt. Vi skreddersyr løsninger for ditt behov.

Utviklet av Fangst & Friluft